داروخانه های توزیع کننده موکوزیفت

شربت موکوزیفت در بسیاری از داروخانه های کشور توزیع شده است. برخی از آنها در زیر اشاره شده است، هرچند محدود به این موارد نیست.

توجه: چنانچه شما به عنوان شخصی مطلع، اطلاع دارید که موکوزیفت در داروخانه ای در سطح کشور در حال توزیع است، ولی نام آن در زیر ذکر نشده است، لطفا به انتهای لیست زیر مراجعه کنید و مشخصات داروخانه را وارد نمایید.

سایتهای اینترنتی

لیست داروخانه های توزیع کننده شربت موکوزیفت در ایران

پخش و توزیع

شرکت شفا آراد: جهت دریافت اطلاعات پخش و توزیع در داروخانه های تهران و شهرستان های کشور با دفتر ستاد پخش شرکت شفا آراد تماس حاصل فرمایید.

تهران: دفتر مرکزی شرکت پخش شفا أراد
تماس: 02143039000
تماس مستقیم مرکز تهران: 02143039109 – 02143039110 – 02143039116
تماس مستقیم شهرستان: 02143039422

توجه: چنانچه شما به عنوان شخصی مطلع، اطلاع دارید که موکوزیفت در داروخانه ای در سطح کشور در حال توزیع است، ولی نام آن در لیست فوق ذکر نشده است، لطفا مشخصات داروخانه را وارد نمایید: